Proxectos de investimento igual ou superior a 50.000 € e non superior a 2.000.000 € para:

• Creación dun novo establecemento • Ampliación de capacidade dun establecemento existente • Diversificación da produción dun establecemento existente en produtos anteriormente non se producían no mesmo • Transformación fundamental do proceso global de produción dun establecemento existente. Investimento subvencionable: • Obra civil • Adquisición de edificacións ou construcións novas • Bens de equipo • Outros investimentos en activos fixos materiais incluíndo mobiliario • Activos intanxibles relacionados directamente co proceso produtivo Custos de reformas en instalacións en bens inmobles arrendados.

Descargar Bases