Facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, e favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade. Inclúense dous tipos de axuda compatibles:

a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial e a temporal cunha duración mínima inicial de 12 meses das persoas desempregadas mozos menores de 30 anos.
b) Bono de formación (opcional) dirixido ás persoas contratadas, para levar a cabo acciones formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

Descargar Bases