Favorecer o emprego estable e facilitar a inserción dos parados e paradas de longa duración que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo. Inclúense dous tipos de axuda compatibles: a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial e a temporal cunha duración mínima de 12 meses das persoas desempregadas de longa duración. b) Bono de formación (opcional), dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a cabo acciones formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

Descargar Bases